Podatki za leto 2010 Občina Slovenija
Površina km211220.273
Število prebivalcev4.6882.049.261
Število zaposlenih oseb498747.194
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)827966,62
Prihodek podjetij (1.000 EUR)31.43786.705.208
Število moških2.3591.014.716
Število žensk2.3291.034.545
Naravni prirast153.734
Skupni prirast63.213
Število vrtcev2891
Število otrok v vrtcih11275.972
Število učencev v osnovnih šolah427159.508
Število dijakov (po prebivališču)24982.267
Število študentov (po prebivališču)289107.134
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
1.963835.039
Število samozaposlenih oseb
23887.845
Število registriranih brezposelnih oseb
203100.504
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.256,761.494,88
Število podjetij252165.595
Število stanovanj, stanovanjski sklad
1.833844.349
Število osebnih avtomobilov
2.4181.061.646
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
1.682796.413