Podatki za leto 2010 Občina Slovenija
Površina km24820.273
Število prebivalcev2.7992.049.261
Število zaposlenih oseb197747.194
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)894,67966,62
Prihodek podjetij (1.000 EUR)8.50886.705.208
Število moških1.4071.014.716
Število žensk1.3921.034.545
Naravni prirast253.734
Skupni prirast263.213
Število vrtcev1891
Število otrok v vrtcih11575.972
Število učencev v osnovnih šolah261159.508
Število dijakov (po prebivališču)17582.267
Število študentov (po prebivališču)185107.134
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
1.256835.039
Število samozaposlenih oseb
16087.845
Število registriranih brezposelnih oseb
90100.504
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.338,161.494,88
Število podjetij94165.595
Število stanovanj, stanovanjski sklad
1.083844.349
Število osebnih avtomobilov
1.5251.061.646
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
683796.413