Prihodi in prenočitve turistov v večjih turističnih krajih

V 22 občinah kar 81 % vseh prihodov turistov v državi
 
Večina prihodov in prenočitev turistov je bila evidentirana v občinah, v katerih so pomembnejša turistična središča. Najmanj 1 % vseh prihodov turistov v državi je bilo evidentiranih v vsaki izmed naslednjih 19 občin: Piran (14 %), Ljubljana (12 %), Bled (7 %), Brežice (6 %), Kranjska gora (5 %), Moravske toplice (4 %), Koper, Bohinj, Izola, Maribor, Podčetrtek, Bovec, (vsaka po 3 %), Nova Gorica, Zreče, Ptuj, Rogaška Slatina (vsaka po 2 %) ter Sežana, Radovljica, Postojna, Kobarid, Radenci, Veržej (vsaka po 1 %).
V naštetih občinah je bilo skupaj evidentiranih kar 81 % vseh prihodov turistov v Sloveniji.

V 25 občinah kar 86 % vseh prenočitev turistov v državi

Najmanj 1 % prenočitev turistov glede na vse prenočitve turistov v Sloveniji je prispevala vsaka izmed  naslednjih 25 občin: Piran (16 %), Ljubljana (8 %), Brežice (7 %), Bled, Moravske Toplice (vsaka po 6%), Kranjska Gora (5 %), Izola, Koper, Podčetrtek (vsaka po 4 %) Bohinj,  Rogaška Slatina, Zreče (vsaka po 3 %), Maribor, Bovec, Laško, Ptuj (vsaka po 2 %), Nova Gorica, Radenci,Radovljica, Veržej, Lendava,Šmarješke Toplice,  Dolenjske Toplice Šoštanj, in Dobrna (vsaka po 1 %).

V vseh naštetih občinah skupaj je bilo v letu 2009 zabeleženih 86 % vseh turističnih prenočitev v Sloveniji v tem letu.

 


Poišči ime ali šifro občine iz karte


Vas zanima, v katerih občinah je v letu 2010 prenočilo največ turistov? Oglejte si karto na spodnji povezavi.

Prenočitve turistov po občinah, Slovenija, 2010