Podatki za leto 2009 so objavljeni po spremenjeni metodologiji

Podatki s področja turizma so za leto 2009 objavljeni po spremenjeni metodologiji in pomenijo prelom v časovni seriji podatkov, tako da s prejšnjimi leti neposredno niso primerljivi.
Poglavitne razlike v novi metodologiji so: spremenjen način priprave okvira opazovanih enot, vstavljanje podatkov za enote, ki niso pravočasno sporočile podatkov in uvedba praga zajetja za mesečno poročanje podatkov.