Povprečna bruto plača višja od slovenskega povprečja v približno 10 % občinah, povprečna neto plača pa približno v 11 % občin


Če primerjamo povprečje mesečnih bruto plač po občinah s slovenskim povprečjem, ugotovimo, da je bila povprečna bruto plača le v 22 občinah višja od povprečne bruto plače v državi. Med temi so po višini povprečne mesečne bruto plače izstopale naslednje: Cerklje na Gorenjskem (za 29 % višja od slovenskega povprečja), Ljubljana (za 20 %), Dol pri Ljubljani (za 17 %), Sveti Tomaž (za 11 %) in Novo mesto (za 10 %). V vsaki izmed preostalih 17 občin izmed teh so bile povprečne mesečne bruto plače višje od slovenskega povprečja za manj kot 10 %. Pri povprečju mesečnih neto plač je bila slika enaka; le zgoraj naštetih 5 občin je imelo povprečno mesečno neto plačo za 10 % višjo od slovenskega povprečja.

Kar 188 občin je imelo povprečno mesečno bruto plačo nižjo od povprečne mesečne bruto plače v Sloveniji. Podatki med posameznimi občinami v tej skupini pa spet kažejo velike razlike: 44 občin je imelo za več kot 20 % nižjo povprečno mesečno bruto plačo od slovenskega povprečja, 3 občin pa celo za več kot 30 %. V najslabšem položaju so bile naslednje občine: Osilnica (povprečna mesečna bruto plača v občini za 49 % nižja od slovenskega povprečja), Kostanjevica na Krki (za 41 %) in Rečica ob Savinji (za 34 %).Tudi povprečne mesečne neto plače v teh občinah so bile najnižje v državi.

Po višini povprečnih mesečnih bruto in neto plač se je med statističnimi regijami najbolj dvignila nad slovensko povprečje osrednjeslovenska statistična regija, in sicer je bila povprečna mesečna plača v tej regiji v bruto znesku za 14 %, v neto znesku pa za 11 % višja od slovenskega povprečja. Obalno-kraška regija je po višini povprečne plače približno dosegala slovensko povprečje, medtem ko so preostale statistične regije zaostajale za tem povprečjem. Najmočneje sta zaostajali notranjsko-kraška in pomurska statistična regija, in sicer po višini povprečne mesečne bruto plače za 14 %, po višini povprečne mesečne neto plače pa za 11 %.  

 


Poišči ime ali šifro občine iz karteČe vas zanima, kakšna je bila v letu 2009 primerjava povprečja mesečnih neto plač po občinah s slovenskim povprečjem, si oglejte karto na spodnji povezavi.

Indeks povprečne mesečne neto plače, občine, Slovenija, 2009
Občine z najvišjim indeksom bruto plače
Ime 
Cerklje na Gorenjskem 129
Ljubljana 120
Dol pri Ljubljani 117
Sveti Tomaž
111
Novo mesto 110Občine z najnižjim indeksom bruto plače

Ime 
Osilnica
51
Kostanjevica na Krki
59
Rečica ob Savinji 66
Polzela       71
Semič   71