Med delovno sposobnimi delež zaposlenih in samozaposlenih moških v vseh občinah večji od deleža zaposlenih in samozaposlenih žensk

Leta 2009 je stopnja delovne aktivnosti (delež delovno aktivnih med delovno sposobnimi) v Sloveniji znašala za moške 66 %, za ženske pa bistveno manj, in sicer 54 %. V vseh občinah, razen v občini Šentrupert in v vseh statističnih regijah je bila stopnja delovne aktivnosti za moške višja od stopnje delovne aktivnosti žensk. (Ob tem je treba pojasniti, da je nižja stopnja delovne aktivnosti za moške v občini Šentrupert posledica večje registracije priselitev v to občino kot posledica Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prijavi prebivališča (Ur. l. RS, št. 111/2007). Zakon je začel veljati konec leta 2007 in določa prijavno obveznost določenim ustanovam; v tem primeru je to Zavod za prestajanje kazni Dob.)

Razlika med stopnjami je bila največja v občinah Trnovska vas in Bloke. V občini Trnovska vas je bila stopnja delovne aktivnosti moških (68 %) za 23 odstotnih točk višja od stopnje delovne aktivnosti žensk (45 %). Prav tako je bila za 23 odstotnih točk višja stopnja delovne aktivnosti moških (81 %) od stopnje delovne aktivnosti žensk (58 %) v občini Bloke. Precejšnjo razliko med stopnjo delovne aktivnosti moških in stopnjo delovne aktivnosti žensk – za več kot 20 odstotnih točk – so izkazovale še občine Kozje, Dobje, Osilnica, Zavrč in Žetale.

Med statističnimi regijami je bila ta razlika največja v spodnjeposavski statistični regiji, in sicer je bilo tam delovno aktivnih 69 % moških in 53 % žensk; razlika je tako znašala 16 odsotnih točk.

Razlika med deležema delovno aktivnih moških in žensk je bila najmanjša v občinah Brda, Solčava, Črna na Koroškem, Šempeter – Vrtojba, Dobrna, Kobarid, Dol pri Ljubljani, Mežica in Murska Sobota (v vseh manj kot 6 odstotnih točk).

Regionalna primerjava delovne aktivnosti po spolu pokaže največjo izenačenost v koroški statistični regiji, in sicer je tam znašala stopnja delovne aktivnosti za moške 63 %, stopnja delovne aktivnosti za ženske pa 54 %; razlika med stopnjama po spolu je tako znašala 9 odstotnih točk.

 


Poišči ime ali šifro občine iz karteStopnjo delovne aktivnosti za moške v letu 2009 si lahko ogledate na karti na spodnji povezavi.

Stopnja delovne aktivnosti za moške, občine, Slovenija, 2009