Vsako drugo stanovanje v Sloveniji ima najmanj tri sobe

V stanovanjskem skladu države prevladujejo stanovanja s tremi ali več sobami – takih stanovanj je bilo konec leta 2009 55 %; dvosobnih stanovanj je bilo 31 %, enosobnih pa le 14 %. Sorazmerno največ (okrog 25 %) enosobnih stanovanj so imele občine Makole, Zavrč, Straža, Cirkulane in Šmarješke Toplice; sorazmerno najmanj (manj kot 5 %) enosobnih stanovanj pa so imele občine Odranci, Naklo, Komen, Tišina, Log - Dragomer, Veržej, Velika Polana in Žirovnica. Dvosobna stanovanja so prevladovala le v manjšem delu občin, in sicer v občinah Zavrč, Jesenice, Štore, Podlehnik in Cirkulane (v teh občinah je bilo dvosobnih okrog 40 % stanovanj). Sorazmerno največ stanovanj z najmanj tremi sobami (tri ali več) so imele občine Odranci, Tišina, Log - Dragomer, Komenda, Brda in Žirovnica (več kot tri četrtine). Med statističnimi regijami je po deležu stanovanj z najmanj tremi sobami izstopala goriška statistična regija, in sicer sta imeli tam vsaj tri sobe dve tretjini stanovanj. Po deležu enosobnih stanovanj pa je bila prva zasavska statistična regija; tam je imelo samo eno sobo vsako peto stanovanje.


Poišči ime ali šifro občine iz karteVas zanima, v kateri občini je bilo v letu 2009 največ enosobnih in dvosobnih stanovanj? Odgovore poiščite na spodnjih povezavah.

Dvosobna stanovanja, stanovanjski sklad, občine, Slovenija, 31. 12. 2009 
Enosobna stanovanja, stanovanjski sklad, občine, Slovenija, 31. 12. 2009
Občine z največjim deležem tri- in večsobnih stanovanj
Ime %
Odranci 79
Log - Dragomer 77
Tišina 77
Komenda  76
Brda  76Občine z najmanjšim deležem tri- in večsobnih stanovanj
Ime  %
Zavrč
32
Cirkulane
37
Podlehnik
37
Jesenice 39
Črna na Koroškem 39