Večina stanovanj zgrajena po letu 1971, v letu 2009 dograjen 1 % vseh stanovanj

Polovica stanovanj celotnega stanovanjskega sklada je bila zgrajena v obdobju od 1971 do 2009. Gradnja stanovanj je bila najintenzivnejša v desetletju od 1971 do 1980, saj v tem obdobju zgrajena stanovanja predstavljajo 22 % celotnega stanovanjskega sklada. V več kot polovici občin so predstavljala stanovanja, zgrajena v tem desetletju, 20–40 % stanovanj stanovanjskega sklada. V približno tretjini občin pa so predstavljala največji delež (20–40 %) stanovanja, ki so bila  zgrajena pred letom 1918. V štirih občinah – Benedikt, Komenda, Dol pri Ljubljani, Škofljica, Vransko in Logatec – so prevladovala stanovanja, ki so bila zgrajena po letu 2000; tam je bilo vsako peto stanovanje staro manj kot deset let.