Med prebivalci Slovenije je približno 12 % staršev, ki prejemajo otroški dodatek


Otroški dodatek je dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka.

V letu 2009 je bilo v Sloveniji približno 246.000 upravičencev do otroškega dodatka oziroma 147 na 1.000 prebivalcev, starih 18 let in več. Eden od staršev (upravičenec) lahko prejema več otroških dodatkov – glede na število in starost otrok.

164 občin je imelo več upravičencev do otroškega dodatka, kot jih je bilo povprečno v Sloveniji. Nad 180 upravičencev na 1.000 prebivalcev, starih nad 18 let, je bilo v  19 občinah, nad  190 upravičencev pa v 3 občinah. Občina Gorenja vas - Poljane je bila edina z več kot 200 upravičenci do otroškega dodatka na 1.000 prebivalcev, starih nad18 let. Sledile so prebivalstveno šibkejše občine: Benedikt (196), Luče (190) in Škocjan (189).

Najmanj upravičencev do otroškega dodatka je bilo v občinah Ljubljana (111), Piran (119), Šempeter - Vrtojba (119) in ter v dveh zelo majhnih občinah (z manj kot 1.000 prebivalci) – Osilnica (78) in Kostel (104).

Med statističnimi regijami je z najvišjim številom upravičencev do otroškega dodatka na 1.000 prebivalcev, starih nad 18 let (169) izstopala savinjska statistična regija; najmanj upravičencev do tega dodatka  pa je bilo v obalno-kraški statistični regiji (126).

 


Poišči ime ali šifro občine iz karte