V domu za starejše biva povprečno vsak 126. prebivalec Slovenije


Oskrbovanci so zaradi različne razpoložljivosti nastanitvenih zmogljivosti domov za starejše lahko nastanjeni tudi zunaj občine stalnega prebivališča ali v katerem koli domu za starejše v državi.

Ob koncu leta 2009 je v domovih za starejše bivalo  povprečno 8 oskrbovancev na 1.000 prebivalcev v državi. Več oskrbovancev od tega povprečja glede na občino prebivališča pred vstopom v dom za starejše je bilo v 78 občinah. Več kot 10 oskrbovancev na 1.000 prebivalcev je imelo 23 občin. Največ, in sicer nad 15 oskrbovancev na 1.000 prebivalcev so imele občine Kranjska gora (34), Kostel (24), Jezersko (17) in Tolmin (15).

Največ oskrbovancev na 1.000 prebivalcev med statističnimi regijami je imela zasavska statistična regija, in sicer 11.

54 občin je imelo manj kot 5 oskrbovancev v domovih za starejše na 1.000 prebivalcev. Najmanj oskrbovancev v domovih za starejše na 1.000 prebivalcev so imele občine Sveta Ana (0,4), Odranci (0,6), Železniki (1,2) in Benedikt (1,7).

Na ravni statističnih regij so imele povprečno najmanj oskrbovancev v domovih za starejše na 1.000 prebivalcev občine gorenjske statistične regije, in sicer 7.

 


Poišči ime ali šifro občine iz karte