Pravico do očetovskega dopusta uveljavilo okoli 19.000 očetov


Očetje imajo pravico do očetovskega nadomestila v času očetovskega dopusta v trajanju 90 koledarskih dni. Očetovski dopust se razdeli na 15 koledarskih dni (ali 11 delovnih) očetovskega dopusta s pripadajočim nadomestilom in na 75 koledarskih dni (ali 52 delovnih) neplačanega dopusta s plačilom prispevkov od minimalne plače.

V Sloveniji je bilo leta 2009 povprečno 9 upravičencev do očetovskega nadomestila na 1.000 prebivalcev. Nekoliko manj kot polovica slovenskih občin (91) je imela povprečno več upravičencev do očetovskega nadomestila od slovenskega povprečja.

81 občin je imelo več kot 10 upravičencev do očetovskega nadomestila na 1.000 prebivalcev. Največ, več kot 15 upravičencev pa so imele občine Gorenja vas - Poljane (18), Sodražica (17) ter Komenda, Železniki in Solčava (v vsaki po16).

Goriška, Gorenjska in Koroška statistična regija so imele med statističnimi regijami največ upravičencev do očetovskega nadomestila na 1.000 prebivalcev, in sicer vsaka po 11.

Najmanj upravičencev do očetovskega nadomestila na 1.000 prebivalcev je bilo skoraj v celoti v občinah pomurske statistične regije. 11 občin je imelo manj kot 5 upravičencev na 1.000 prebivalcev. To so bile občine Osilnica, Kuzma, Gorenji Petrovci, Kobilje, Šalovci, Lendava, Veržej, Kostel, Cankova, Grad, Cerkvenjak.

Med regijami je tako imela pomurska statistična najmanj upravičencev do očetovskega nadomestila na 1.000 prebivalcev, in sicer 7.

 


Poišči ime ali šifro občine iz karte