Domovi za starejše v 77 občinah


Domovi za starejše so ustanove za varstvo starejših občanov, ki nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma ali lastne družine.

Konec leta 2009 je v Sloveniji delovalo nekaj več kot 90 takih domov, locirani pa so bili v 77 občinah ali povprečno v vsaki tretji. V vseh skupaj je bilo nastanjenih nekaj več kot 16.000 oskrbovancev, od tega je bilo skoraj 75 % ali približno 12.000 oskrbovank. V  enem domu za starejše je bilo v oskrbi približno 165 oskrbovancev.

V vseh domovih za starejše skupaj je bilo na razpolago okoli 16.400 ležišč, to je  povprečno 48 ležišč na 1.000 prebivalcev, starih 65 let ali več.

Približno četrtina vseh domov za starejše je bila locirana v 11 mestnih občinah (Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ptuj, Slovenj Gradec in Velenje). Po številu ležišč je bilo v omenjenih občinah skupaj na razpolago približno 35 % vseh ležišč; približno toliko pa je bilo v njih nastanjenih tudi oskrbovancev.

 


Poišči ime ali šifro občine iz karte


Vas zanima, v katerih občinah je konec leta 2009 v domovih za ostarele bivalo največ oskrbovancev in oskrbovank? Ali pa, v katerih  občinah je bilo v domovih za ostarele na razpolago največ ležišč? Odgovore najdete na spodnjih povezavah.  

Oskrbovanci in oskrbovanke v domovih za ostarele, občine, Slovenija, 31. 12. 2009

Ležišča v domovih za ostarele, občine, Slovenija, 31. 12. 2009