Približno vsak 26. prebivalec Slovenije je tuji državljan

V letu 2009 je bilo v Sloveniji 79.655 tujih državljanov, državljanov Republike Slovenije pa 1.962.680. Delež tujih državljanov med prebivalci Slovenije je tako znašal 3,9 %.

V 24 občinah je leta 2009 znašal delež tujih državljanov več kot 5 %. Največji delež tujih državljanov so imele občine Izola (9,7 %), Loška dolina (8,7 %), Sežana (8,6 %), Osilnica (8,2 %), Koper (7,2 %) in Divača (7,2 %). Statistična regija z največjim deležem tujih državljanov med prebivalci je bila obalno-kraška regija (7,5 %).

V približno tretjini občin je bil delež tujih državljanov nižji od 1 %. Najnižji delež so imele občine v severovzhodni Sloveniji – Cankova, Sveta Ana, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Tišina in Trnovska vas (vsaka le 0,2 %). Vse naštete občine (razen občine Trnovska vas, ki sodi v podravsko statistično regijo) so del pomurske statistične regije, ki je v primerjavi z drugimi regijami izkazovala najnižji delež tujih državljanov med prebivalci regije, in sicer le 0,9 %. V občinah Velika Polana in Dobje v letu 2009 ni prebival noben tuji državljan.


Poišči ime ali šifro občine iz karte