Moški so v povprečju mlajši od žensk

Povprečna starost prebivalcev Slovenije je sredi leta 2009 znašala približno 41 let. Moški so bili v povprečju stari približno 40 let, ženske pa približno 43 let. Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu je za deklice rojene v letu 2009 znašalo približno 82 let, za dečke pa 7 let manj (približno 76 let).

V letu 2009 so bili v povprečju najstarejši prebivalci občine Osilnica (49 let), sledili so jim prebivalci občin Kostel (48,5 let), Šalovci (46 let) in Gornji Petrovci (45 let). Čeprav so bili v povprečju najstarejši prebivalci iz občin, ki so bile v pomurski statistični regiji in statistični regiji jugovzhodna Slovenija, je v tem letu najvišjo povprečno starost prebivalstva izkazovala obalno-kraška statistična regija, 43 let.

Približno 21 % oziroma 45 občin je imelo povprečno starost prebivalstva pod 40 let. V povprečju najmlajši so bili prebivalci iz občin Gorenja vas - Poljane, Benedikt in Komenda; in sicer so bili stari povprečno 37 let.

Med statističnimi regijami je najnižjo povprečno starost oz. najmlajše prebivalstvo v letu 2009 izkazovala statistična regija jugovzhodna Slovenija, približno 40 let.

V vseh občinah in statističnih regijah so bile ženske v povprečju starejše od moških. Največja razlika je bila v občinah Solčava, Osilnica in Kuzma, kjer so bile ženske v povprečju starejše od moških za približno 6 let, in v zasavski statistični regiji, kjer so bile ženske v povprečju približno 4 leta starejše od moški. Najmanjša razlika med spoloma je bila izkazana v občinah Razkrižje in Muta, kjer so bile ženske nekaj manj kot 1 leto starejše od moških in v koroški statistični regiji, kjer so bile ženske v povprečju 3 leta starejše od moških.Poišči ime ali šifro občine iz karteVas zanima, v katerih občinah so bile v letu 2009 ženske v povprečju najstarejše, moški pa najmlajši? Odgovore najdete na spodnjih kartah.

Povprečna starost žensk, občine, Slovenija, 2009

Povprečna starost moških, občine, Slovenija, 2009
Občine s povprečno najstarejšimi prebivalci
Ime Leta
Osilnica 48,7
Kostel 48,5
Šalovci  45,7
Gornji Petrovci 45,4
Hodoš 44,8Občine s povprečno najmlajšimi prebivalci
Ime Leta
Gorenja vas - Poljane 36,9
Benedikt 37,2
Komenda  37,4
Moravče  37,6
Škocjan  37,6