Skupni prirast pozitiven v 122 občinah, v 85 negativen

Skupni prirast – to je naravni in selitveni prirast skupaj – je leta 2009 za Slovenijo znašal 7,2 prebivalca na 1.000 prebivalcev. 122 občin je imelo pozitivni skupni prirast; te občine so večinoma imele pozitivni naravni in tudi selitveni prirast. Največji skupni prirast, z vrednostmi nad 30 prebivalcev na 1.000 prebivalcev, so imele občine Zavrč, Komenda, Loška dolina, Škofljica, Ig, Škocjan in Kuzma.

V 85 občinah je bil skupni prirast negativen; najnižji je bil v občinah Osilnica, Velika Polana, Hodoš, Kanal, Cankova, Mežica; skupni prirast v teh občinah je bil nižji od –20 prebivalcev na 1.000 prebivalcev.

Skupni prirast prebivalstva je bil največji v obalno-kraški statistični regiji – približno 19 prebivalcev na 1.000 prebivalcev; pomurska statistična regija pa je imela najbolj negativni skupni prirast, in sicer približno –6 prebivalcev na 1.000 prebivalcev.

 


Poišči ime ali šifro občine iz karte
Občine z največjim skupnim prirastom na 1.000 prebivalcev
Ime   
Zavrč  77,8
Komenda 45,2
Loška dolina 41,7
Škofljica  33,9
Ig  32,7Občine z najmanjšim skupnim prirastom na 1.000 prebivalcev
Ime
Osilnica  -29,9
Velika polana  -22,3
Hodoš  -21,9
Kanal  -21,5
Cankova  -20,5