Več priseljenih kot odseljenih v 120 občinah, v 90 ravno obratno

Na gibanje števila prebivalcev v državi vplivajo poleg naravnega gibanja tudi meddržavne in notranje selitve. Slovenija velja že več kot 50 let (izjema je bila nekaj posameznih let – 1991, 1992 in 1998) za državo priseljevanja. Čeprav se je število prebivalcev vse do leta 1993 povečevalo predvsem zaradi pozitivnega naravnega prirasta, velja za zadnja leta, da se prebivalstvo v Sloveniji povečuje predvsem zaradi selitvenega prirasta s tujino. Število v Slovenijo priseljenih oseb namreč močno presega število oseb, odseljenih iz države. V letu 2009 se je v Slovenijo priselilo skupaj 30.296 oseb, odselilo 18.788 oseb, kar pomeni, da je selitveni prirast s tujino znašal 5,6 prebivalca na 1.000 prebivalcev.

Med občinami, v katere se je v letu 2009 priselilo več prebivalcev, kot pa se jih je iz njih odselilo (pozitivni skupni selitveni prirast), je bila po številu priseljenih prebivalcev prva občina Zavrč (83 na 1.000 prebivalcev). Večji skupni selitveni prirast (48 prebivalcev na 1.000 prebivalcev) je imela tudi občina Kuzma; skupni selitveni prirast nad 30 prebivalcev na 1.000 prebivalcev pa sta imeli še občini Loška dolina in Komenda.

Približno 40 % vseh občin je imelo v letu 2009 negativni skupni selitveni prirast; to pomeni, da se je iz občine več prebivalcev odselilo, kot se jih je vanjo priselilo. Največji negativni skupni selitveni prirast so imele občine Kanal in Mežica in Osilnica (približno 20 prebivalcev na 1.000 prebivalcev).

 Poišči ime ali šifro občine iz karte
Občine z največjim selitvenim prirastom na 1.000 prebivalcev
Ime   
Zavrč    83,1
Kuzma 48,3
Loška dolina  35,1
Komenda  32,8
Piran  29,2Občine z najmanjšim selitvenim prirastom na 1.000 prebivalcev
Ime
Kanal  -22,8
Mežica -20,5
Osilnica  -19,9
Bloke  -19,2
Središče ob Dravi  -19,1