Naravni prirast pozitiven v več kot polovici občin


Od sredine prejšnjega stoletja se je razlika med številom živorojenih in številom umrlih skoraj neprestano manjšala. Število umrlih je v tem obdobju nekoliko naraslo, medtem ko je število živorojenih izrazito upadlo. V Sloveniji je bil po 2. svetovni vojni leta 1993 prvič izkazan negativni naravni prirast; več prebivalcev je umrlo kot pa se jih je tisto leto rodilo. Sledilo je triletno obdobje majhnega pozitivnega naravnega prirasta, kasneje pa devetletno obdobje negativnega naravnega prirasta. Šele od leta 2006 dalje je naravni prirast v Sloveniji znova pozitiven.

V letu 2009 je naravni prirast znašal 1,5 prebivalca na 1.000 prebivalcev, kar pomeni, da sta se na vsakih 1.000 prebivalcev rodila skoraj dva prebivalca več, kot jih je umrlo.

V tem letu je pozitivni naravni prirast izkazovalo približno 59 % vseh občin (123); v 80 občinah je bil naravni prirast negativen; v 7 občinah pa je bil enak 0. Naravni prirast po občinah je bil zelo različen. Največji naravni prirast (več kot 10 prebivalcev na 1.000 prebivalcev) so imele občine Komenda (12,5), Škocjan (10,2) in Gorenja vas - Poljane (10,0). Naravni prirast z več kot 8 prebivalcev na 1.000 prebivalcev so imele še občine Trzin (8,8), Vodice (8,7), Log  - Dragomer (8,4), Naklo (8,3) in Makole (8,2). Največji negativni naravni prirast so imele v večini občine severovzhodne Slovenije: Kuzma (–17,2), Hodoš (–15,6), Gornji Grad (–13,2), Šalovci (–12,5), Kostel (–12,4) in Poljčane (– 10,6); v vseh omenjenih občinah je bilo več kot 10 več smrti kot rojstev na 1.000 prebivalcev.

V letu 2009 je beležila največji naravni prirast osrednjeslovenska statistična regija, in sicer 4,1 prebivalca na 1.000 prebivalcev, največji negativni naravni prirast pa pomurska statistična regija, in sicer –2,2 prebivalca na 1.000 prebivalcev.

 


Poišči ime ali šifro občine iz karte
Občine z največjim naravnim prirastom na 1.000 prebivalcev
Ime   
Komenda  12,5
Škocjan  10,2
Gorenja vas - Poljane 10,0
Trzin  8,8
Vodice  8,7Občine z najmanjšim naravnim prirastom na 1.000 prebivalcev
Ime
Kuzma  -17,2
Hodoš -15,6
Gornji Grad  -13,2
Šalovci  -12,5
Kostel  -12,4