Brez otroškega vrtca le 4 občine


Predšolsko vzgojo v vrtcih izvajajo javni in zasebni vrtci. Vanje se lahko vključijo otroci od dopolnjenih 11 mesecev do starosti ob vstopu v šolo. Predšolska vzgoja ni obvezna. Zagotavljanje predšolske vzgoje je ena izmed temeljnih nalog občine, zato vrtce ustanavljajo in financirajo občine.

V Sloveniji je v šolskem letu 2009/2010 delovalo 863 vrtcev in enot vrtcev. Vanje je bilo vključenih približno 71.100 otrok. Večina vrtcev (833) je bilo javnih; registriranih zasebnih vrtcev je bilo 30. V opazovanem letu je imela skoraj vsaka občina vsaj 1 vrtec. Največ vrtcev je bilo v prebivalstveno velikih občinah in v občinah z urbanimi središči. V občini Ljubljana je bilo 108 vrtcev, v občini Maribor 42, v občini Kranj 26, v občini Koper 22, v občini Novo mesto 16 itd. Prebivalstveno manjše občine so imele tudi manj vrtcev. 4 občine pa leta 2009 niso imele vrtca, in sicer občine Osilnica, Hajdina, Podlehnik in Žetale.

Po velikosti – glede na število vpisanih otrok – se slovenski vrtci zelo razlikujejo. Leta 2009 je en vrtec obiskovalo povprečno 82 predšolskih otrok. Največ vpisanih otrok na vrtec je bilo v občinah Ribnica, Šentjernej, Metlika, Komenda, Polzela in sicer  povprečno nad 200 otrok. Najmanjše vrtce po številu vpisanih otrok (pod 20 na vrtec) so imele prebivalstveno majhne občine Šalovci, Hodoš, Podvelka, Solčava, Kobilje, Kostel, Jezersko.

V slovenskih vrtcih je en zaposlen strokovni delavec (vzgojitelj oz. pomočnik vzgojitelja) skrbel povprečno za 8 otrok.

 


Poišči ime ali šifro občine iz karte
Občine z največjim številom otrok na vrtec
Ime 
Ribnica 293
Šentjernej  275
Metlika  248
Komenda  225
Polzela  225Občine z najmanjšim številom otrok na vrtec
Ime  
Šalovci 7
Hodoš 13
Podvelka 14
Solčava 15
Kobilje  16