Vsak 13. prebivalec Slovenije je osnovnošolec


V Sloveniji je osnovnošolsko izobraževanje obvezno in traja 9 let. Osnovna šola je za otroke in mladino brezplačna.

Eno izmed meril za ustanovitev občine je tudi to, da ima občina osnovno šolo. Glede na velikost in lego ter glede na število prebivalcev in njihovo poseljenost ima posamezna občina lahko več osnovnih šol (samostojnih šol, matičnih šol in podružnic).

V šolskem letu 2009/2010 je redni osnovnošolski program obiskovalo 82.457 dečkov in 77.795 deklic (6 % manj kot dečkov).

Prebivalstveno velike občine in občine z urbanimi središči imajo praviloma tudi največ osnovnih šol. To je leta 2009 veljalo za občine Ljubljana (55 osnovnih šol), Maribor (25), Kranj (17), Koper (16), Kamnik (13), Ajdovščina (13), Novo mesto (12), Velenje (12), Nova Gorica (11) in Slovenska Bistrica (11).

Podatki za Slovenijo za leto 2009 kažejo, da so eno osnovno šolo obiskovali povprečno 204 učenci. V 77 občinah je bilo povprečno število osnovnošolcev na 1 osnovno šolo višje od slovenskega povprečja. Največ učencev na 1 osnovno šolo, v povprečju nad 400, je bilo v občinah Mengeš (585), Žiri (484), Ruše (482), Jesenice (403) in Domžale (402).

V povprečju najmanj učencev na osnovno šolo, manj kot 50, so imele šole prebivalstveno manjših občin: Osilnica (5), Hodoš (7), Solčava (28), Jezersko (31), Šalovci (32), Kostel (37) in Kobilje (44).

Med statističnimi regijami je bilo največ osnovnošolcev na osnovno šolo v osrednjeslovenski statistični regiji, in sicer 257, najmanj osnovnošolcev na osnovno šolo pa v goriški statistični regiji, povprečno 142.

 

 


Poišči ime ali šifro občine iz karte
Občine z največjim številom učencev na osnovno šolo
Ime
Mengeš 585
Žiri 484
Ruše 482
Jesenice 403
Domžale 402Občine z najmanjšim številom učencev na osnovno šolo
Ime   
Osilnica 5
Hodoš 7
Solčava 28
Jezersko  31
Šalovci  32