Število dijakov v devetih letih upadlo za 19 %, delež vpisanih dijakov v srednje šole pa se povečuje

Tudi število dijakov se v zadnjih letih nenehno zmanjšuje, prav tako zaradi negativnih demografskih gibanj – zmanjševanja rodnosti po letu 1980 in staranja prebivalstva.

V začetku šolskega leta 2009/2010 je bilo v srednješolsko izobraževanje vključenih 85.030 dijakov, v začetku šolskega leta 2000/2001 pa še 104.840; to pomeni, da se je število dijakov v devetih letih zmanjšalo skoraj za 19 %. Nasprotno pa se je delež vpisanih dijakov med prebivalstvom v starostni skupini 15 do 19 let povečal. V šolskem letu 2000/2001 je bilo vpisanih 76,7 % dijakov te starosti, devet let pozneje  – v šolskem letu 2009/2010 pa 80,4 %.