26 % občin z razpoložljivimi mesti v vrtcih tudi za otroke iz drugih občin

Vrtci lahko sprejemajo poleg otrok iz lastne občine tudi otroke iz drugih občin. Starši namreč pogosto vpišejo svoje otroke v tisti vrtec, ki je v bližini njihovega delovnega mesta, saj tako lažje usklajujejo svoj službeni čas z delovnim časom vrtcev, pa tudi zato, da se skrajša čas, ki ga otrok prebije v vrtcu.

Ali je v vrtcih v določeni občini vpisanih več otrok, kot jih tam prebiva, lahko prikažemo z indeksom oz. razmerjem med številom otrok, vključenih v vrtec, po občini vrtca in številom otrok, vključenih v vrtec, po občini prebivališča.

Leta 2009 je bilo število razpoložljivih mest v vrtcih večje od števila tam prebivajočih otrok v 54 občinah (26 %). Večinoma gre za občine, v katerih so lokalna in regionalna zaposlitvena središča. Največje razlike med podatkoma so izkazovale občine Šempeter - Vrtojba (41 % več razpoložljivih mest kot v občini bivajočih otrok), Ptuj (38 %), Radenci (28 %), Bistrica ob Sotli (26 %) in Veržej (24 %).

Občin, ki so imele manj razpoložljivih mest v vrtcih, kot je bilo v občini bivajočih otrok, je bilo 142. Precej nižje je bilo število razpoložljivih mest v vrtcih od števila tam bivajočih otrok v občinah Majšperk in Destrnik (40 % manj razpoložljivih mest v vrtcih kot v občini bivajočih otrok), Gorišnica (38 %) ter v občinah Škofljica, Šalovci in Apače (v vsaki po 32 % manj razpoložljivih mest v vrtcih kot v občini bivajočih otrok).


Poišči ime ali šifro občine iz karte