Med otroki v starostni skupini 1–5 let vključenih v vrtce 72 % otrok

Delež otrok, vključenih v vrtce, se postopoma zvišuje. V šolskem letu 2009/2010 je bilo v slovenske vrtce vključenih že skoraj 72 % vseh otrok starostne skupine 1–5 let; še 5 let prej, v šolskem letu 2004/2005, pa približno 61 % otrok te starosti.

64 občin oz. 30 % vseh občin je po deležu otrok  v starostni skupini 1–5 let, vključenih v vrtce, presegalo slovensko povprečje. 18 občin je imelo v vrtce vključenih celo več kot 80 % otrok te starosti, in sicer  občine Kostel, Veržej, Hodoš, Podčetrtek, Pesnica, Horjul, Borovnica, Ljubljana, Trzin, Sodražica, Ljutomer, Murska Sobota, Križevci, Vodice, Poljčane, Žiri, Šentjernej in Dobrepolje.

Med statističnimi regijami sta bili po deležu vključenosti otrok v vrtce prvi osrednjeslovenska in obalno-kraška statistična regija, vsaka s 77 %.

V občinah Osilnica, Žetale, Šalovci Podlehnik, Vitanje, Kuzma in Zavrč pa so bili deleži otrok, vključenih v vrtce, najnižji (pod 50 % otrok ustrezne starosti).

Med statističnimi regijami pa je bilo najmanj otrok vključenih v vrtce v zasavski statistični regiji, in sicer 60 %.

 

 


Poišči ime ali šifro občine iz karte


Vas zanima, koliko dečkov in deklic, v starostni skupini 1­­­–5 let, je bilo v šolskem letu 2009/10, v posamezni občini vključenih v vrtce? Odgovore najdete na spodnjih povezavah.


Deklice v vrtcih, občine, Slovenija, 2009/10

Dečki v vrtcih, občine, Slovenija, 2009/10
Občine z največjim deležem otrok v vrtcih
Ime  %
Kostel 100,0
Veržej  93,3
Hodoš  86,7
Pesnica  84,7
Podčetrtek  84,7Občine z najmanjšim deležem otrok v vrtcih
Ime %
Osilnica  10,0
Žetale  24,0
Šalovci  42,2
Podlehnik  43,9
Vitanje  46,3