V obdobju 2000–2009 je število osnovnošolskih otrok upadlo za 12 %

V zadnjih letih opažamo, da se število osnovnih šol stalno zmanjšuje, predvsem zaradi posledic negativnih demografskih sprememb – upadanja števila rojstev po letu 1980. Število rojstev je začelo spet počasi naraščati po letu 2003.

Leta 2009 je bilo v Sloveniji 786 osnovnih šol, leta 2000 pa 816 (to pomeni, da je število osnovnih šol v devetih letih upadlo približno za 4 %).

Prav tako se je zmanjšalo število šolajočih otrok v rednih osnovnošolskih programih. V šolskem letu 2009/2010 je bilo v osnovnošolsko izobraževanje vpisanih skupaj 160.252 otrok, v šolskem letu 2000/2001 pa 181.390. V devetih letih je tako število otrok v osnovnih šolah upadlo za približno 12 %.

 

 


Poišči ime ali šifro občine iz karte