Na vsakih 1.000 prebivalcev 9 diplomantov

 

Leta 2009 je bilo v Sloveniji 18.103 diplomantov terciarnega  izobraževanja, to je približno 9 diplomantov na 1.000 prebivalcev.

Več diplomatov na 1.000 prebivalcev od slovenskega povprečja je imelo 57 občin ali 27 % vseh občin. Največ diplomantov na 1.000 prebivalcev je bilo v občinah Dobje (16), Šmartno ob Paki (14), Žiri (13), Tabor (13) in Bloke (13).

Med statističnimi regijami sta imeli največ diplomantov na 1.000 prebivalcev goriška in osrednjeslovenska regija (10).

Najmanj diplomantov na 1.000 prebivalcev so imele prebivalstveno šibke občine Solčava (2), Loški potok (2), Šalovci (3) Zavrč (3), Hodoš (3), Ribnica na Pohorju (3) in Sveti Jurij v Slovenskih goricah (3).

Med statističnimi regijami Slovenije je imela najmanj diplomantov na 1.000 prebivalcev pomurska statistična regija (približno 7).


Poišči ime ali šifro občine iz karteVas zanima, v katerih občinah je bilo v letu 2009 število diplomantk med ženskami ali diplomantov med moškimi nad slovenskim povprečjem? Odgovore najdete na kartah na spodnjih povezavah. 

Diplomantke med ženskami, občine, Slovenija, 2009

Diplomanti med moškimi, občine, Slovenija, 2009
Občine z največjim številom diplomantov na 1.000 prebivalcev
Ime 
Dobje  16
Šmartno ob Paki  14
Žiri  13
Tabor  13
Bloke  13Občine z najmanjšim številom diplomantov na 1.000 prebivalcev
Ime 
Solčava  2
Loški potok  2
Šalovci  3
Zavrč 3
Hodoš  3