Gorenjska regija

Ta statistična regija je skoraj v celoti alpska in deloma zaščitena kot narodni park. Njena značilnost so visoke gore, med katerimi je najvišja Triglav, simbol slovenstva. Razgiban relief in podnebje sta dobra osnova za turistično dejavnost. 

Gorenjska

Vir: Slovenska turistična organizacija

Ta regija je skoraj v celoti alpska in deloma zaščitena kot narodni park. Njena značilnost so visoke gore, med katerimi je najvišji Triglav, simbol slovenstva. Razgiban relief in podnebje sta dobra osnova za turistično dejavnost.

Gorenjska regija je v letu 2009 ustvarila 17 % vseh turističnih prenočitev v državi; večinoma so bile to prenočitve gostov iz tujine (okoli 70 %). Po številu ležišč na 1.000 prebivalcev je bila druga med vsemi regijami, čeprav jih je imela več kot pol manj od vodilne obalnokraške regije. Kmetijska dejavnost v tej regiji gospodarsko sicer ni najpomembnejša, kljub temu pa tukajšnja kmetijska gospodarstva sodijo med večja v državi, tako po povprečni površini kmetijskih zemljišč v uporabi kot tudi po številu glav velike živine na kmetijsko gospodarstvo. Gonilna sila te regije so predelovalne dejavnosti (v letu 2008 so ustvarile skoraj tretjino bruto dodane vrednosti v tej regiji).

Prebivalstveni kazalniki so ugodni. Gorenjska je v letu 2009 sodila med štiri regije, v katerih je bila rodnost višja od državnega povprečja, z osrednjeslovensko pa sta bili edini regiji s podpovprečno stopnjo umrljivosti. Delež mladega prebivalstva je bil med regijami najvišji (15 %), a je že zaostajal za deležem starejšega prebivalstva (16,6 %). Tukajšnje osnovne šole spadajo po številu učencev med največje v državi; eno osnovno šolo je v letu 2009 obiskovalo povprečno več kot 230 otrok. Tudi polna pedagoška obremenitev srednješolskih učiteljev je bila tukaj največja; enega učitelja je bilo tu povprečno deležnih 15 dijakov (ali 4 dijaki več kot v savinjski regiji).

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2009 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)94,7100,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,57,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,841,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)6,99,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)7,98
Podatki za leto 2009 Regija Slovenija
Površina km22.13720.273
Število prebivalcev202.4702.042.335
Število zaposlenih oseb64.342767.373
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)899,98930
Prihodek podjetij (1.000 EUR)5.822.29483.060.213