Zasavska regija

Regija Posavskega hribovja je tako po površini kot po številu prebivalcev najmanjša slovenska statistična regija.

Zasavska

Vir: www.zagorje.si

Regija Posavskega hribovja je po površini (264 km2 ) in številu prebivalcev najmanjša slovenska regija, hkrati pa je druga najgosteje naseljena regija v državi. Naravnogeografske danosti ustvarjajo razmere za njeno tradicionalno usmerjenost v industrijo; okrog tretjino bruto dodane vrednosti tako še vedno ustvarijo dejavnosti, ki se po SKD uvrščajo v področji dejavnosti rudarstvo in predelovalna dejavnost.

Po stopnji registrirane brezposelnosti je bila ta regija v letu 2009 med prvimi tremi regijami v državi. Brezposelnost je bila tu za 4,2 odstotne točke višja od regije z najnižjo stopnjo brezposelnosti, zaradi pomanjkanja delovnih mest pa se je znaten delež prebivalcev vozil na delo tudi v druge regije.

Zasavska regija je v letu 2009 izstopala kot edina regija z negativno letno stopnjo rasti prebivalstva, –1 ‰. Število prebivalcev je v tem letu najbolj upadlo zaradi odseljevanja v druge statistične regije. Stopnja rodnosti je bila večja od stopnje umrljivosti. V letu 2009 med umrlimi prebivalci ni bilo nobenega otroka, starega manj kot eno leto. Med novorojenčki je bilo več kot pol prvorojencev. Matere so bile ob rojstvu otrok tu v povprečju med najmlajšimi, podobno velja tudi za mladoporočence.

Po podatkih o stanovanjih razpolaga zasavska regija z najmanjšimi stanovanji, tako po površini kot po številu sob. Po številu v letu 2009 dokončanih stanovanj je zaostajala za drugimi regijami, saj je bilo v tem letu na 1.000 prebivalcev dokončano samo eno stanovanje.

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2009 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)169,5100,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,57,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,641,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)11,09,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)7,98
Podatki za leto 2009 Regija Slovenija
Površina km226420.273
Število prebivalcev44.7402.042.335
Število zaposlenih oseb11.556767.373
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)884,88930
Prihodek podjetij (1.000 EUR)805.10983.060.213