Savinjska regija

Nekdanja dežela grofov Celjskih je naravnogeografsko zelo raznolika. Obsega alpski svet Zgornje Savinjske doline in tudi dela Kamniško-Savinjskih Alp, Spodnjo Savinjsko dolino, Kozjansko gričevje ter Velenjsko kotlino. 

Savinjska

Vir: Arhiv Zlati Grič, Slovenske Konjice

Ta regija – lahko bi jo imenovali tudi »nekdanja dežela grofov Celjskih« – je naravnogeografsko zelo raznolika. Obsega pretežno z gozdom porasel in turistično privlačen alpski svet Zgornje Savinjske doline in tudi dela Kamniško-Savinjskih Alp, rodovitno Spodnjo Savinjsko dolino z ugodnimi razmerami za hmeljarstvo, obdelano Kozjansko gričevje ter Velenjsko kotlino z nahajališči lignita, ki se uporablja za proizvodnjo električne energije.

Podjetja v savinjski regiji predstavljajo dobro desetino vseh slovenskih podjetij, ustvarijo pa okrog desetino prihodkov vseh podjetij v državi. Podjetja so po velikosti, izraženi s povprečnim številom oseb, ki delajo v teh podjetjih, med največjimi v državi (5,7 osebe v letu 2009). Po indeksu delovne migracije za leto 2009 je število delovno aktivnih prebivalcev, ki delajo v regiji, le malo zaostajalo za številom delovno aktivnih prebivalcev, ki v regiji prebivajo (98).

Izobrazbena sestava prebivalcev v starostni skupini 25–64 let se z leti izboljšuje. V letu 2009 je imela najvišjo stopnjo izobrazbe že skoraj petina prebivalcev, nadpovprečno število študentov na 1.000 prebivalcev in visok delež študentov med prebivalci, starimi od 19 do 26 let, pa pomenita za regijo pomemben izobrazbeni potencial. Savinjska regija velja tudi za priljubljen cilj turističnih potovanj; v letu 2009 jo je obiskalo skoraj 11 % vseh turistov v Sloveniji; ti so v tej regiji prenočili povprečno štirikrat.

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2009 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)109,0100,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,07,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,941,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)10,39,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)8,28
Podatki za leto 2009 Regija Slovenija
Površina km22.38420.273
Število prebivalcev259.7412.042.335
Število zaposlenih oseb95.591767.373
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)844,84930
Prihodek podjetij (1.000 EUR)8.684.50383.060.213