Goriška regija

Ta statistična regija leži na zahodu države, ob italijanski meji. Julijske Alpe, reka Soča in rodovitna Vipavska dolina so najbolj prepoznavne naravnogeografske značilnosti te regije. 

Goriška

Vir: Arhiv LTO Sotočje

Goriška regija leži na zahodu države, ob italijanski meji. Julijske Alpe, reka Soča in rodovitna Vipavska dolina so najbolj prepoznavne naravnogeografske značilnosti regije.

Čeprav je ta regija ustvarila leta 2008 manj kot 6 % slovenskega BDP, je bila po ustvarjenem BDP na prebivalca na tretjem mestu v državi.

V letu 2009 je bilo brez zaposlitve 7,1 % tukajšnjih aktivnih prebivalcev, delež delovno aktivnih med starejšimi prebivalci (55–64 let) pa je bil tukaj nadpovprečno visok. Četudi so bile plače zaposlenih v podjetjih na tretjem mestu v državi, so bile nižje od slovenskega povprečja. Leta 2009 je bilo med tukajšnjimi zaposlenimi zabeleženih največ bolniških odsotnosti na 100 zaposlenih, in sicer 117, a so bile odsotnosti zaposlenih v povprečju kratkotrajne. Ta regija je izstopala tudi po številu upravičencev do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva in – poleg koroške in gorenjske regije – tudi po številu očetov, ki so izrabili pravico do očetovskega dopusta in nadomestila.

Ker prebivalci goriške regije dočakajo v povprečju najvišjo starost med Slovenci, je tudi delež prebivalcev v starosti 65 let in več tukaj največji v državi (leta 2009 je znašal že 18,1 %); v letu 2009 jih je bilo v tej starostni skupini kar za 34 % več kot v starostni skupini 0– 14 let. To se je odražalo v enem najvišjih indeksov staranja v Sloveniji in hkrati v največjem številu starostno odvisnih prebivalcev glede na druge regije (46 na 100 delovno sposobnih oseb).

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2009 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)51,2100,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,27,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,641,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)7,19,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)8,68
Podatki za leto 2009 Regija Slovenija
Površina km22.32520.273
Število prebivalcev119.0552.042.335
Število zaposlenih oseb42.496767.373
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)907,13930
Prihodek podjetij (1.000 EUR)3.670.64883.060.213