Primorsko-notranjska regija

Podzemni kraški svet s svetovno znano Postojnsko jamo in presihajoče Cerkniško jezero sta glavni znamenitosti te statistične regije. Po površini je to ena naših manjših regij, po gostoti prebivalstva pa naša najredkeje naseljena regija. 

Primorsko-notranjska

Vir: Slovenska turistična organizacija

Podzemni kraški svet s svetovno znano Postojnsko jamo ter presihajoče Cerkniško jezero sodita med glavne znamenitosti te regije. Po površini je to ena naših manjših regij, po gostoti prebivalstva pa najredkeje naseljena regija v državi (ima na primer šestkrat manj prebivalcev na km2 kot najgosteje naseljena osrednjeslovenska regija).

Razmeroma visoka stopnja rasti števila prebivalcev je posledica predvsem priseljevanja. V letu 2009 se je večina novih prebivalcev priselila iz tujine, podatki za sredino tega leta pa kažejo, da je bil vsak dvajseti prebivalec regije tuji državljan.

Regija sodi med gospodarsko šibkejše v državi (k slovenskemu BDP je leta 2008 prispevala le 1,9 %). Tukajšnja podjetja ustvarijo le dober odstotek vseh prihodkov slovenskih podjetij in zaposlujejo le 2 % vseh oseb, ki delajo v slovenskih podjetjih. Po številu zaposlenih (povprečno 5 na podjetje) spadajo med manjša podjetja v državi.

Čeprav je stopnja delovne aktivnosti v tej regiji najvišja v državi (v letu 2009 je bila 64,9-odstotna), se veliko njenih prebivalcev vozi na delo v sosednje regije.

Po številu osebnih avtomobilov na 1.000 prebivalcev sodi notranjsko-kraška  regija med tri najbolj »mobilne« regije v državi. Vendar pa je gostota cestnega omrežja v tej regiji kar trikrat manjša kot v podravski regiji. V letu 2008 je kvadratni kilometer površine notranjsko-kraške regije pokrival manj kot 1 kilometer javnih poti.

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2009 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)35,8100,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)8,77,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,841,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)7,19,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)8,58
Podatki za leto 2009 Regija Slovenija
Površina km21.45620.273
Število prebivalcev52.1632.042.335
Število zaposlenih oseb16.311767.373
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)823,16930
Prihodek podjetij (1.000 EUR)1.120.46683.060.213