Pomurska regija

To je naša najbolj severovzhodna in najbolj ravninska statistična regija. Rodovitna prst, celinsko podnebje in raven svet ustvarjajo ugodne razmere predvsem za kmetijstvo.

Pomurska

Vir: Arhiv TIC Moravske Toplice

To je najbolj severovzhodna, ravninska in kmetijska regija Slovenije. Rodovitna prst, celinsko podnebje in raven svet ustvarjajo ugodne razmere predvsem za poljedelstvo in mešano rastlinsko pridelavo, zato je to prevladujoča dejavnost tukajšnjih kmetijskih gospodarstev. Njivske površine v tem delu Slovenije obsegajo več kot tri četrtine vseh kmetijskih zemljišč v uporabi oziroma so dvakrat večje od slovenskega povprečja.

Odročna lega in slabe prometne povezave neugodno vplivajo na gospodarski položaj regije; ta se med drugim odraža v nizkem BDP na prebivalca (12.000 EUR leta 2008) in v najvišji stopnji registrirane brezposelnosti v državi (ta je bila leta 2009 dvakrat večja kot v regiji z najnižjo brezposelnostjo).

Slabše gospodarske razmere spremlja tudi neugodno gibanje prebivalstva. V letu 2009 je bil v tej regiji zabeležen največji negativni (skupni) prirast oz. največji upad prebivalstva. Upadanje števila prebivalcev je v veliki meri posledica nizke rodnosti in visoke umrljivosti, pa tudi odseljevanja v druge slovenske regije. V letu 2009 je bil v tej regiji največji tudi delež t. i. prezgodnjih smrti, in sicer je bil med umrlimi v tem letu vsak četrti star manj kot 65 let. Pomurska regija velja za turistično zelo privlačno slovensko regijo, saj tu letno prenoči 10 % vseh turistov, ki obiščejo Slovenijo. Turistično prepoznavna je ta regija v veliki meri po reki Muri, naravne danosti pa so primerne zlasti za zdraviliški in lovni turizem ter za kmečki turizem ob vinskih cestah.

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2009 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)89,5100,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,57,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,441,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)15,99,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)8,58
Podatki za leto 2009 Regija Slovenija
Površina km21.33720.273
Število prebivalcev119.6912.042.335
Število zaposlenih oseb34.192767.373
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)826,02930
Prihodek podjetij (1.000 EUR)2.300.87083.060.213