Zelo dobra prometna dostopnost, rodovitni dolini Save in Krke, gričevnat svet vinogradov ter obilo vodnega bogastva ustvarjajo podobo druge najmanjše slovenske regije. Poznana je po čateški termalni rivieri in edini jedrski elektrarni v državi.

Dejavnost oskrba z elektriko, predelovalne dejavnosti in gradbeništvo so v letu 2008 v regiji ustvarile nekoliko višji delež bruto dodane vrednosti kot storitvene dejavnosti.

Gospodarsko pomembno je tudi kmetijstvo, saj je ustvarilo okrog 5 % bruto dodane vrednosti. Stopnja delovne aktivnosti v regiji je nekoliko višja od državnega povprečja. Razlika v stopnji delovne aktivnosti med spoloma pa je tu največja: stopnja delovne aktivnosti za moške je bila tu v letu 2009 ena najvišjih v državi, 68,5-odstotna, za ženske pa je bila za 15,9 odstotne točke nižja od te.

Spodnjeposavska regija je zelo priljubljena pri domačih turistih; v letu 2009 so ti ustvarili okoli 60 % turističnih prenočitev v regiji. Hotelski in podobni objekti so bili v tej regiji tedaj v poletni in zimski sezoni bolj zasedeni kot v večini drugih regij. Predstavljali so dobro tretjino vseh prenočitvenih zmogljivosti v regiji.

Stopnja rodnosti v tej regiji je bila v letu 2009 med najnižjimi, stopnja umrljivosti pa med najvišjimi v državi. Vzrok smrti pri skoraj polovici vseh umrlih so bile bolezni obtočil, pri četrtini pa rakava obolenja. Najmanj pogost vzrok umrljivosti so bile bolezni dihal (za 4,5 % umrlih).