Podatki za leto 2009 Regija Slovenija
Površina km22.13720.273
Število prebivalcev202.4702.042.335
Število zaposlenih oseb64.342767.373
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)899,98930
Prihodek podjetij (1.000 EUR)5.822.29483.060.213
Število moških100.0581.011.767
Število žensk102.4121.030.568
Naravni prirast6313.106
Skupni prirast91614.614
Število vrtcev76863
Število otrok v vrtcih7.14271.124
Število učencev v osnovnih šolah17.046160.252
Število dijakov (po prebivališču)7.14985.030
Število študentov (po prebivališču)11.552114.873
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
84.678858.171
Število samozaposlenih oseb
7.38990.798
Število registriranih brezposelnih oseb
6.31386.354
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.377,731.438,96
Število podjetij15.510160.931
Število stanovanj, stanovanjski sklad
80.929838.252
Število osebnih avtomobilov
104.8651.058.858
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
87.112825.747
Število prihodov turistov552.5352.984.828
Število prenočitev turistov1.520.3769.013.773
Izvoz blaga (mio. EUR)1.482,8216.269,34
Uvoz blaga (mio. EUR)1.194,0217.275,94
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR)22.011402.793
Investicije v varstvo okolja (1.000 EUR)29.447333.464
Bruto investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR)445.3895.236.959
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR)2.93536.166