Podatki za leto 2009 Regija Slovenija
Površina km22.55520.273
Število prebivalcev526.6362.042.335
Število zaposlenih oseb258.910767.373
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)1.031,42930
Prihodek podjetij (1.000 EUR)37.744.27283.060.213
Število moških258.0091.011.767
Število žensk268.6271.030.568
Naravni prirast2.1653.106
Skupni prirast9.34214.614
Število vrtcev214863
Število otrok v vrtcih21.48871.124
Število učencev v osnovnih šolah42.108160.252
Število dijakov (po prebivališču)22.01185.030
Število študentov (po prebivališču)30.190114.873
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
228.095858.171
Število samozaposlenih oseb
20.78290.798
Število registriranih brezposelnih oseb
16.68086.354
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.634,541.438,96
Število podjetij52.463160.931
Število stanovanj, stanovanjski sklad
211.164838.252
Število osebnih avtomobilov
279.6111.058.858
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
223.504825.747
Število prihodov turistov420.0772.984.828
Število prenočitev turistov806.8239.013.773
Izvoz blaga (mio. EUR)3.769,9616.269,34
Uvoz blaga (mio. EUR)7.416,7317.275,94
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR)117.807402.793
Investicije v varstvo okolja (1.000 EUR)71.508333.464
Bruto investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR)2.094.4335.236.959
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR)13.42836.166