Podatki za leto 2009 Regija Slovenija
Površina km22.67520.273
Število prebivalcev141.9352.042.335
Število zaposlenih oseb48.500767.373
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)902,26930
Prihodek podjetij (1.000 EUR)5.422.20883.060.213
Število moških71.5411.011.767
Število žensk70.3941.030.568
Naravni prirast1493.106
Skupni prirast90214.614
Število vrtcev55863
Število otrok v vrtcih5.08771.124
Število učencev v osnovnih šolah12.003160.252
Število dijakov (po prebivališču)6.25485.030
Število študentov (po prebivališču)8.407114.873
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
61.184858.171
Število samozaposlenih oseb
6.24490.798
Število registriranih brezposelnih oseb
5.95286.354
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.370,211.438,96
Število podjetij8.699160.931
Število stanovanj, stanovanjski sklad
59.120838.252
Število osebnih avtomobilov
71.9651.058.858
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
47.719825.747
Število prihodov turistov104.3032.984.828
Število prenočitev turistov381.4279.013.773
Izvoz blaga (mio. EUR)2.853,4116.269,34
Uvoz blaga (mio. EUR)1.547,2317.275,94
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR)22.986402.793
Investicije v varstvo okolja (1.000 EUR)42.647333.464
Bruto investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR)328.3315.236.959
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR)2.36136.166