Podatki za leto 2009 Regija Slovenija
Površina km226420.273
Število prebivalcev44.7402.042.335
Število zaposlenih oseb11.556767.373
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)884,88930
Prihodek podjetij (1.000 EUR)805.10983.060.213
Število moških21.8781.011.767
Število žensk22.8621.030.568
Naravni prirast133.106
Skupni prirast-20114.614
Število vrtcev13863
Število otrok v vrtcih1.16271.124
Število učencev v osnovnih šolah3.163160.252
Število dijakov (po prebivališču)1.13085.030
Število študentov (po prebivališču)2.241114.873
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
17.950858.171
Število samozaposlenih oseb
1.27090.798
Število registriranih brezposelnih oseb
2.21686.354
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.356,251.438,96
Število podjetij2.421160.931
Število stanovanj, stanovanjski sklad
18.748838.252
Število osebnih avtomobilov
20.9301.058.858
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
16.216825.747
Število prihodov turistov4.5272.984.828
Število prenočitev turistov11.2449.013.773
Izvoz blaga (mio. EUR)154,1916.269,34
Uvoz blaga (mio. EUR)82,9617.275,94
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR)3.671402.793
Investicije v varstvo okolja (1.000 EUR)3.498333.464
Bruto investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR)59.4595.236.959
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR)52536.166