Podatki za leto 2009 Regija Slovenija
Površina km22.17020.273
Število prebivalcev323.1102.042.335
Število zaposlenih oseb109.830767.373
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)871,22930
Prihodek podjetij (1.000 EUR)9.192.50883.060.213
Število moških159.5841.011.767
Število žensk163.5261.030.568
Naravni prirast-973.106
Skupni prirast1.25214.614
Število vrtcev131863
Število otrok v vrtcih10.09071.124
Število učencev v osnovnih šolah23.640160.252
Število dijakov (po prebivališču)12.35785.030
Število študentov (po prebivališču)16.155114.873
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
129.297858.171
Število samozaposlenih oseb
15.06590.798
Število registriranih brezposelnih oseb
17.47786.354
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.329,151.438,96
Število podjetij22.381160.931
Število stanovanj, stanovanjski sklad
137.184838.252
Število osebnih avtomobilov
159.6091.058.858
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
134.862825.747
Število prihodov turistov193.5392.984.828
Število prenočitev turistov492.7299.013.773
Izvoz blaga (mio. EUR)1.695,9516.269,34
Uvoz blaga (mio. EUR)1.404,8717.275,94
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR)80.000402.793
Investicije v varstvo okolja (1.000 EUR)11.336333.464
Bruto investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR)685.3085.236.959
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR)4.74636.166