Podatki za leto 2009 Regija Slovenija
Površina km22.32520.273
Število prebivalcev119.0552.042.335
Število zaposlenih oseb42.496767.373
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)907,13930
Prihodek podjetij (1.000 EUR)3.670.64883.060.213
Število moških59.5851.011.767
Število žensk59.4701.030.568
Naravni prirast493.106
Skupni prirast2114.614
Število vrtcev57863
Število otrok v vrtcih3.66671.124
Število učencev v osnovnih šolah9.106160.252
Število dijakov (po prebivališču)5.93985.030
Število študentov (po prebivališču)7.056114.873
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
50.214858.171
Število samozaposlenih oseb
5.73490.798
Število registriranih brezposelnih oseb
3.82186.354
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.386,991.438,96
Število podjetij10.370160.931
Število stanovanj, stanovanjski sklad
50.904838.252
Število osebnih avtomobilov
69.1711.058.858
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
56.472825.747
Število prihodov turistov236.2422.984.828
Število prenočitev turistov554.1179.013.773
Izvoz blaga (mio. EUR)821,1516.269,34
Uvoz blaga (mio. EUR)663,3117.275,94
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR)13.318402.793
Investicije v varstvo okolja (1.000 EUR)17.024333.464
Bruto investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR)228.2715.236.959
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR)1.98436.166