Podatki za leto 2009 Regija Slovenija
Površina km21.45620.273
Število prebivalcev52.1632.042.335
Število zaposlenih oseb16.311767.373
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)823,16930
Prihodek podjetij (1.000 EUR)1.120.46683.060.213
Število moških26.3751.011.767
Število žensk25.7881.030.568
Naravni prirast333.106
Skupni prirast45314.614
Število vrtcev17863
Število otrok v vrtcih1.55871.124
Število učencev v osnovnih šolah4.040160.252
Število dijakov (po prebivališču)1.49285.030
Število študentov (po prebivališču)2.967114.873
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
23.261858.171
Število samozaposlenih oseb
2.11390.798
Število registriranih brezposelnih oseb
1.76886.354
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.233,111.438,96
Število podjetij3.706160.931
Število stanovanj, stanovanjski sklad
21.594838.252
Število osebnih avtomobilov
28.3001.058.858
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
21.082825.747
Število prihodov turistov43.3392.984.828
Število prenočitev turistov65.2209.013.773
Izvoz blaga (mio. EUR)337,0716.269,34
Uvoz blaga (mio. EUR)203,4617.275,94
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR)3.660402.793
Investicije v varstvo okolja (1.000 EUR)2.689333.464
Bruto investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR)88.9805.236.959
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR)65936.166