Podatki za leto 2009 Občina Slovenija
Površina km210920.273
Število prebivalcev8.4532.042.335
Število zaposlenih oseb2.891767.373
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)749,19930
Prihodek podjetij (1.000 EUR)207.40283.060.213
Število moških4.2221.011.767
Število žensk4.2311.030.568
Naravni prirast-323.106
Skupni prirast5914.614
Število vrtcev1863
Število otrok v vrtcih24871.124
Število učencev v osnovnih šolah731160.252
Število dijakov (po prebivališču)35585.030
Število študentov (po prebivališču)512114.873
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
3.660858.171
Število samozaposlenih oseb
40090.798
Število registriranih brezposelnih oseb
48486.354
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.108,511.438,96
Število podjetij539160.931
Število stanovanj, stanovanjski sklad
3.316838.252
Število osebnih avtomobilov
4.1161.058.858
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
2.675825.747