Podatki za leto 2009 Občina Slovenija
Površina km22320.273
Število prebivalcev7.3332.042.335
Število zaposlenih oseb2.469767.373
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)819,66930
Prihodek podjetij (1.000 EUR)256.96783.060.213
Število moških3.5151.011.767
Število žensk3.8181.030.568
Naravni prirast173.106
Skupni prirast17014.614
Število vrtcev3863
Število otrok v vrtcih29971.124
Število učencev v osnovnih šolah585160.252
Število dijakov (po prebivališču)33085.030
Število študentov (po prebivališču)430114.873
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
3.193858.171
Število samozaposlenih oseb
30790.798
Število registriranih brezposelnih oseb
20286.354
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.243,581.438,96
Število podjetij688160.931
Število stanovanj, stanovanjski sklad
2.454838.252
Število osebnih avtomobilov
3.9081.058.858
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
3.574825.747