Podatki za leto 2009 Občina Slovenija
Površina km27820.273
Število prebivalcev15.2742.042.335
Število zaposlenih oseb3.406767.373
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)885,27930
Prihodek podjetij (1.000 EUR)367.58983.060.213
Število moških7.5951.011.767
Število žensk7.6791.030.568
Naravni prirast773.106
Skupni prirast37014.614
Število vrtcev6863
Število otrok v vrtcih57571.124
Število učencev v osnovnih šolah1.217160.252
Število dijakov (po prebivališču)64685.030
Število študentov (po prebivališču)859114.873
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
6.579858.171
Število samozaposlenih oseb
51790.798
Število registriranih brezposelnih oseb
46086.354
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.344,551.438,96
Število podjetij1.203160.931
Število stanovanj, stanovanjski sklad
5.706838.252
Število osebnih avtomobilov
8.2911.058.858
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
6.701825.747