Podatki za leto 2009 Občina Slovenija
Površina km211020.273
Število prebivalcev1.5382.042.335
Število zaposlenih oseb208767.373
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)732,25930
Prihodek podjetij (1.000 EUR)18.40983.060.213
Število moških7781.011.767
Število žensk7601.030.568
Naravni prirast-23.106
Skupni prirast-414.614
Število vrtcev1863
Število otrok v vrtcih5071.124
Število učencev v osnovnih šolah164160.252
Število dijakov (po prebivališču)10185.030
Število študentov (po prebivališču)88114.873
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
573858.171
Število samozaposlenih oseb
14390.798
Število registriranih brezposelnih oseb
8586.354
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.076,291.438,96
Število podjetij128160.931
Število stanovanj, stanovanjski sklad
666838.252
Število osebnih avtomobilov
7751.058.858
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
305825.747