Podatki za leto 2009 Občina Slovenija
Površina km24220.273
Število prebivalcev3.9412.042.335
Število zaposlenih oseb627767.373
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)749,44930
Prihodek podjetij (1.000 EUR)46.10383.060.213
Število moških1.9871.011.767
Število žensk1.9541.030.568
Naravni prirast83.106
Skupni prirast1514.614
Število vrtcev1863
Število otrok v vrtcih15471.124
Število učencev v osnovnih šolah322160.252
Število dijakov (po prebivališču)17485.030
Število študentov (po prebivališču)217114.873
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
1.813858.171
Število samozaposlenih oseb
14390.798
Število registriranih brezposelnih oseb
12486.354
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.128,301.438,96
Število podjetij214160.931
Število stanovanj, stanovanjski sklad
1.433838.252
Število osebnih avtomobilov
2.0481.058.858
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
1.483825.747