Podatki za leto 2009 Občina Slovenija
Površina km213520.273
Število prebivalcev2.0192.042.335
Število zaposlenih oseb208767.373
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)836,64930
Prihodek podjetij (1.000 EUR)10.99083.060.213
Število moških1.0171.011.767
Število žensk1.0021.030.568
Naravni prirast-143.106
Skupni prirast2714.614
Število vrtcev1863
Število otrok v vrtcih5471.124
Število učencev v osnovnih šolah159160.252
Število dijakov (po prebivališču)9085.030
Število študentov (po prebivališču)99114.873
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
780858.171
Število samozaposlenih oseb
6490.798
Število registriranih brezposelnih oseb
7086.354
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.209,151.438,96
Število podjetij86160.931
Število stanovanj, stanovanjski sklad
909838.252
Število osebnih avtomobilov
9291.058.858
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
405825.747