Podatki za leto 2009 Občina Slovenija
Površina km227520.273
Število prebivalcev278.3142.042.335
Število zaposlenih oseb197.695767.373
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)1.081,27930
Prihodek podjetij (1.000 EUR)31.733.25083.060.213
Število moških134.1821.011.767
Število žensk144.1321.030.568
Naravni prirast7803.106
Skupni prirast4.72014.614
Število vrtcev108863
Število otrok v vrtcih12.37171.124
Število učencev v osnovnih šolah19.773160.252
Število dijakov (po prebivališču)10.55785.030
Število študentov (po prebivališču)15.647114.873
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
117.968858.171
Število samozaposlenih oseb
9.79890.798
Število registriranih brezposelnih oseb
9.30686.354
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.727,991.438,96
Število podjetij33.223160.931
Število stanovanj, stanovanjski sklad
120.459838.252
Število osebnih avtomobilov
147.1551.058.858
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
121.985825.747