Podatki za leto 2009 Občina Slovenija
Površina km222120.273
Število prebivalcev14.6402.042.335
Število zaposlenih oseb2.798767.373
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)778,37930
Prihodek podjetij (1.000 EUR)165.51783.060.213
Število moških7.2811.011.767
Število žensk7.3591.030.568
Naravni prirast793.106
Skupni prirast16614.614
Število vrtcev9863
Število otrok v vrtcih52771.124
Število učencev v osnovnih šolah1.222160.252
Število dijakov (po prebivališču)67885.030
Število študentov (po prebivališču)855114.873
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
6.620858.171
Število samozaposlenih oseb
73390.798
Število registriranih brezposelnih oseb
64786.354
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.159,631.438,96
Število podjetij978160.931
Število stanovanj, stanovanjski sklad
6.127838.252
Število osebnih avtomobilov
7.3491.058.858
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
5.816825.747