Podatki za leto 2009 Občina Slovenija
Površina km25620.273
Število prebivalcev6472.042.335
Število zaposlenih oseb109767.373
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)866,84930
Prihodek podjetij (1.000 EUR)6.97283.060.213
Število moških3401.011.767
Število žensk3071.030.568
Naravni prirast-83.106
Skupni prirast814.614
Število vrtcev1863
Število otrok v vrtcih1971.124
Število učencev v osnovnih šolah37160.252
Število dijakov (po prebivališču)1385.030
Število študentov (po prebivališču)24114.873
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
232858.171
Število samozaposlenih oseb
2790.798
Število registriranih brezposelnih oseb
4386.354
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.316,861.438,96
Število podjetij47160.931
Število stanovanj, stanovanjski sklad
592838.252
Število osebnih avtomobilov
3091.058.858
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
197825.747