Podatki za leto 2009 Občina Slovenija
Površina km231120.273
Število prebivalcev51.9152.042.335
Število zaposlenih oseb21.863767.373
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)973,33930
Prihodek podjetij (1.000 EUR)3.107.32383.060.213
Število moških25.8681.011.767
Število žensk26.0471.030.568
Naravni prirast1063.106
Skupni prirast1.13714.614
Število vrtcev22863
Število otrok v vrtcih1.89171.124
Število učencev v osnovnih šolah3.592160.252
Število dijakov (po prebivališču)1.88385.030
Število študentov (po prebivališču)2.543114.873
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
22.549858.171
Število samozaposlenih oseb
2.24690.798
Število registriranih brezposelnih oseb
1.70386.354
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.515,971.438,96
Število podjetij5.190160.931
Število stanovanj, stanovanjski sklad
22.828838.252
Število osebnih avtomobilov
30.1091.058.858
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
22.881825.747