Podatki za leto 2009 Občina Slovenija
Površina km226620.273
Število prebivalcev28.8592.042.335
Število zaposlenih oseb6.874767.373
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)845,76930
Prihodek podjetij (1.000 EUR)490.32283.060.213
Število moških14.2501.011.767
Število žensk14.6091.030.568
Naravni prirast1693.106
Skupni prirast31014.614
Število vrtcev14863
Število otrok v vrtcih99971.124
Število učencev v osnovnih šolah2.359160.252
Število dijakov (po prebivališču)1.23585.030
Število študentov (po prebivališču)1.648114.873
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
12.789858.171
Število samozaposlenih oseb
1.20190.798
Število registriranih brezposelnih oseb
82286.354
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.278,921.438,96
Število podjetij2.087160.931
Število stanovanj, stanovanjski sklad
10.472838.252
Število osebnih avtomobilov
14.9211.058.858
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
12.280825.747