Podatki za leto 2009 Občina Slovenija
Površina km26920.273
Število prebivalcev6652.042.335
Število zaposlenih oseb96767.373
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)803,36930
Prihodek podjetij (1.000 EUR)13.44183.060.213
Število moških3281.011.767
Število žensk3371.030.568
Naravni prirast03.106
Skupni prirast-1114.614
Število vrtcev1863
Število otrok v vrtcih1971.124
Število učencev v osnovnih šolah31160.252
Število dijakov (po prebivališču)2285.030
Število študentov (po prebivališču)58114.873
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
270858.171
Število samozaposlenih oseb
2790.798
Število registriranih brezposelnih oseb
1386.354
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.250,251.438,96
Število podjetij49160.931
Število stanovanj, stanovanjski sklad
298838.252
Število osebnih avtomobilov
3741.058.858
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
260825.747